PRIVACY / COOKIE VERKLARING


Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@beautycol.nl.

Wie is Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics?
Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmtics is een eenmanszaak , Romaterweg 8 7391TW Twello, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 08207702. Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt in de salon, telefonisch of via een email.

Hoe gebruikt Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics jouw gegevens?
Hier vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics persoonsgegevens over u verwerkt. Door gebruik te maken van onze service in de salon en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft in de salon, via de website, telefonisch of email. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Afspraak en e-mail
Als u een afspraakverzoek of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Afspraakgegevens
Wanneer u een afspraak maakt op welke manier dan ook worden deze gegevens opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om u beter te adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

Grondslag en bewaartermijn van gegevens
De grondslag om de gegevens te bewaren is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het bewaartermijn van de gegevens is zolang als noodzakelijk is voor het doeleinde.

Website van Derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics. U kunt verzoeken dat Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics te verkrijgen. Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beautycol.nl. Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics

Het kan zijn dat Schoonheidssalon Beautycol / Beautycol Cosmetics verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop we je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@beautycol.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Care for Beauty jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@beautycol.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


COOKIE VERKLARING

 

[cookie_declaration]

opgesteld 17-10-2018